تبلیغات
وبلاگ شعر وجملات زیبا

وبلاگ شعر وجملات زیبا

  • خوش آمدید
عضویت ...
 

سخنان بزرگان

 

زن زشت در دنیا وجود ندارد. تنها برخی از زنان هستند که نمی توانند خود را زیبا جلوه دهند.((جرج برنارد شاو)) خطای این گفته را گزارش دهید


پیری، جهنم زنان است.((لاروشفوكو)) خطای این گفته را گزارش دهید


زنان تحصیلكرده، همسران خوبی از آب در می آیند. زیرا برای اینكه توضیح بدهند كه چرا غذا شور یا بیمزه شده است، كلمات بیشتری در اختیار دارند.((باب هاپ)) خطای این گفته را گزارش دهید


زن، شریك زندگانی و یار ساعات درماندگی است.((گوته)) خطای این گفته را گزارش دهید


زن برای آن آفریده نشده كه وجودی پوچ و بیهوده باشد و تنها به درد زینت و تفریح مرد بخورد.((اسمایلز)) خطای این گفته را گزارش دهید


زن خوش آیند و دوست داشتنی زنی است كه همه او را می بینند. به همین علت است كه هنرپیشگان این همه محبوبیت دارند.((اونوره دو بالزاك)) خطای این گفته را گزارش دهید


یك زن بدون عشق هیچ است؛ زیبایی بدون كامرانی پشیزی ارزش ندارد.((اونوره دو بالزاك)) خطای این گفته را گزارش دهید


در عالیترین طبقات اجتماع و همچنین در پست ترین طبقات آن، زن آلتی بیش برای كامرانی نیست.((لئو نیكولایویچ تولستوی)) خطای این گفته را گزارش دهید


در میان آتش و زنها افتادن هر دو یکی است.(( پنتاگوراس)) خطای این گفته را گزارش دهید


تسخیر یك كشور بزرگ از تسخیر قلب كوچك زن آسانتر است.((ناپلئون بناپارت)) خطای این گفته را گزارش دهید


 

ادامه مطلب سخنان بزرگان